Skrivkompetens

Projektin tiedot

Description

Skrivkompetens 2014–2018 är ett fyraårigt samarbetsprojekt mellan Åbo Akademi och Stockholms universitet. Syftet var att studera grundskole- och gymnasieelevers samt universitetsstudenters skrivkompetenser på svenska i olika språkmiljöer i Finland och Sverige för stödjande av skriftspråksutveckling på svenska.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/08/1431/07/18

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.