Pix4Business - power for business from image data

Projektin tiedot

Description

Pix4Business-hankkeen päätavoitteena on lisätä biokuvantamisella tuotetun kuvadatan hyödynnettävyyttä, vaikuttavuutta ja tuottavuutta Turun seudun Life science -alan yritysten TKI-toiminnoissa. Biokuvantaminen on yksi tärkeimmistä bioteknologia- ja lääketeollisuuden työkaluista ja sen merkitystä ovat lisänneet uudet, suorastaan vallankumoukselliset kuvadatan käsittely- ja analysointimenetelmät, joiden ansiosta analyyseistä on tullut luotettavampia ja toistettavampia, suuria määriä kuvadataa pystytään analysoimaan nopeasti ja kuvadataa pystytään tehokkaasti uudelleen käyttämään louhimalla siitä uutta tietoa. Uudet menetelmät tehostavat merkittävästi kuvantamisen ja kuvadatan hyödynnettävyyttä, ja tarjoavat yrityksille ennennäkemättömiä mahdollisuuksia ja innovaatiopotentiaalia nopeamman ja tarkempia tuloksia tuottavan tutkimus- ja kehitystyön avulla.
LyhytotsikkoPix4Business
TilaEi alkanut

Rahoitus

  • Euroopan aluekehitysrahasto: 152 180,00 €