Participation in Long-Term Decision-Making

  Projektin tiedot

  Description

  Deltagande i långsiktigt beslutsfattande (PALO) är ett mångvetenskapligt forskningsprojekt som analyserar konkreta problem med att fatta långsiktiga beslut. Projektets syfte är att stärka demokratin genom att utveckla bättre metoder för medborgardeltagande och samhälleligt beslutsfattande. Genom att förnya politikens praxis kan långsiktiga konsekvenser och kommande generationer bättre tas i beaktande, vilket gör besluten mer varaktiga och mer rättvisa. PALO-konsortiet består av fyra organisationer: Åbo universitet, Naturresursinstitutet, Åbo Akademi och Tammerfors universitet. Den mångvetenskapliga forskningsgruppen består av statsvetare, miljöforskare, psykologer, beteendeekonomer och filosofer. Det fyraåriga projektet finansieras av Rådet för strategisk forskning (RSF) vid Finlands Akademi. RSF finansierar långsiktig och programbaserad forskning, vars syfte är att ta fram konkreta lösningar på de stora utmaningar som det finländska samhället står inför idag.
  LyhytotsikkoPALO
  AkronyymiPALO
  TilaPäättynyt
  Todellinen alku/loppupvm01/01/1728/02/22

  Yhteistyöpartnerit

  • Åbo Akademi
  • Natural Resources Institute Finland
  • Tammerfors universitet
  • Turun yliopisto (johto)

  Rahoitus

  • Rådet för strategisk forskning (RSF) vid Finlands Akademi