Orsak-Verkan-konferens

 • Sandén, Torbjörn (Vastuullinen tutkija)
 • Skandsen, Tore (CoI)
 • Skovsgaard, Jørn (CoI)
 • Ekholm, Mats (CoI)
 • Ulholm, Peter (CoI)

Projektin tiedot

Description

Den norska stiftelsen IMTEC har inbjudit fem skolhuvudmän (kommuner, kommunkluster, fristående skolhuvudmän eller motsvarande) från vart och ett av de fem nordiska länderna att under perioden 2017 till 2021 delta i ett gemensamt nordiskt utbyte. De finländska deltagarkommunerna i Finland har förbundit sig att delta under 2018.

I de nordiska länderna styrs verksamheten i skolor såväl av staten som av skolans närmaste huvudman. Staten, kommunen eller andra skolhuvudmän delar ambitionerna att få skolornas verksamhet att bedrivas på vetenskaplig grund och med hjälp av beprövad erfarenhet. Avsikten med projektet är att knyta samman nordiska skolhuvudmän till ett utbyte kring beprövad skolutveckling. Vidare syftar projektet till att stimulera tillkomsten av nordiska nätverk för erfarenhetsutbyte. Projektet dokumenteras för en vidare spridning i de nordiska länderna.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/01/1831/12/18

Yhteistyöpartnerit

 • Åbo Akademi (johto)
 • Rektorer och skoldirektörer från Borgå
 • Grankulla
 • Raseborg
 • Pedersöre
 • Danmark: Peter Ulholm - Learn Lab Inc. Köpenhamn
 • Danmarks Pædagogiske Universitet
 • IMTEC
 • Karlstadin yliopisto
 • Vaasan kaupunki
 • Korsholms kommun