Magisteravhandlingen i skolsamfundet

Projektin tiedot

Description

Syftet med forskningsprojektet är att utveckla nya former av samverkan mellan universitet och samhälle och öka växelverkan mellan lärarutbildningen och skolsamfundet i Svenskfinland. Digitalisering kännetecknar lärandet i dagens samhälle i allt högre grad och är utgångspunkt för projektet. Konkret innebär detta att lärarstuderande ska göra ett digitalt material utgående från sin magisteravhandling med syftet att på ett mer populärvetenskapligt sätt nå ut med sin nya kunskap till personer verksamma inom läraryrket och skolsamfundet som helhet. För att nå ut till den målgrupp som studerandes magisteravhandlingar berör, har ett nära projektsamarbete med Centret för livslångt lärande (CLL) vid Åbo Akademi inletts. Förutom kopplingen till CLL och dess etablerade kontaktnät, är avsikten även att bygga upp en direkt samverkan med aktörer på fältet. Kontakten till verksamma aktörer på fältet möjliggör en konkret koppling mellan studerandes forskning och de undervisningsmetoder och det konkreta arbete som görs i klassrummet. På projektets webbsida finns mera information.
LyhytotsikkoSamverkan mellan klasslärares magisteravhandling och skolsamfundet i det digitala samhället
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/08/1931/12/22