Linguistically Sensitive Teaching in All Classrooms

Projektin tiedot

Description

Listiac strävar efter att nå ut till relevanta lärarutbildningar i olika kontexter med varierande språklig diversitet för att kunna utveckla evidensbaserade policyer. Projektets mål är att alla elever i Europa ska ha samma möjlighet att nå framgång i sina studier.

Trots att det finns mycket tidigare forskning på området och en mängd olika verktyg för enskilda lärare, är det fortfarande svårt att förändra enspråkigt fokuserade policyer och praktiker i skolorna. Därför vill man särskilt nå ut till lärare som inte undervisar i språk, och fokus ligger på både lärarutbildning och lärarfortbildning.

Under projektets gång utvecklar, testar och utvärderar forskare från olika europeiska universitet ett reflektionsverktyg som ska hjälpa blivande och nuvarande lärare och lärarutbildare att bli mer språkmedvetna i sin undervisning, sina tankar och attityder. Projektet samverkar med undervisningsministerierna i Finland, Portugal och Slovenien.
LyhytotsikkoListiac
AkronyymiListiac
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm15/02/1914/02/22

Yhteistyöpartnerit

 • Åbo Akademi (johto)
 • UNIVERSITEIT GENT (Projektin osapuoli)
 • VYTAUTO DIDZIOJO UNIVERSITETAS (Projektin osapuoli)
 • MINISTERIO DA EDUCACAO E CIENCIA (Projektin osapuoli)
 • UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO/ EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA (Projektin osapuoli)
 • UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BARCELONA (Projektin osapuoli)
 • UNIVERSITE PAUL-VALERY MONTPELLIER3 (Projektin osapuoli)
 • University of Ljubljana (Projektin osapuoli)
 • MINISTRSTVO ZA IZOBRAZEVANJE, ZNANOST IN SPORT (Projektin osapuoli)
 • Jyväskylän yliopisto (Projektin osapuoli)
 • Utbildningsstyrelsen

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Vuonna 2015 YK:n jäsenvaltiot sopivat 17 maailmanlaajuisesta kestävän kehityksen tavoitteesta (Sustainable Development Goal, SDG) poistamaan köyhyyden, suojelemaan planeettaa ja takaamaan vaurauden kaikille. Tämä projekti edistää seuraavia kestävän kehityksen tavoitteita:

 • SDG 4 – Laadukas koulutus
 • SDG 10 – Vähentynyt eriarvoisuus
 • SDG 16 – Rauha, oikeudenmukaisuus ja vahvat instituutiot