Learning Hub Meteoria

Projektin tiedot

Description

Målsättningarna är att dels stärka kunskaper kring hållbarhet, dels främja lärandet och framtidsfärdigheter hos besökare. Genom att åskådliggöra och förståeliggöra de förnybara energikällor som finns på området samt visualisera möjligheter om självförsörjning, ökar besökarens kunskaper om klimatförändringens effekter, naturvetenskap och hållbar energiproduktion.

Key findings

Projektet resulterar i en vidareutveckling av Meteorians interaktiva tjänsteutbud med fokus på hållbar energiproduktion och framtidsfärdigheter. Projektet resulterar också i att synliggöra och lyfta fram naturvetenskap för att stöda besökarens framtida, nödvändiga arbetslivsfärdigheter om bl.a. klimatförändringens effekter. Meteorians guider, och Vasanejdens övriga guider, erbjuds möjligheten att fortbilda sig inom och implementera STEM-baserade inslag till sina guidningar.
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/04/2428/02/26

Yhteistyöpartnerit

Rahoitus

  • Svenska kulturfonden
  • NTM-centralen i Österbotten

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Vuonna 2015 YK:n jäsenvaltiot sopivat 17 maailmanlaajuisesta kestävän kehityksen tavoitteesta (Sustainable Development Goal, SDG) poistamaan köyhyyden, suojelemaan planeettaa ja takaamaan vaurauden kaikille. Tämä projekti edistää seuraavia kestävän kehityksen tavoitteita:

  • SDG 4 – Laadukas koulutus
  • SDG 7 – Edullinen ja puhdas energia
  • SDG 12 – Vastuullinen kulutus ja tuotanto
  • SDG 13 – Ilmastotoimet
  • SDG 15 – Maanpäällinen elämä