Projektin tiedot

Description

Projektets målsättning är att stärka energiforskningen i regionen genom en ny form av interdisciplinärt FoU-samarbete, samt att stärka regionens och företagens innovationsberedskap och förmåga till IoT relaterad teknologiutveckling. Projektet förbättrar FoU-beredskapen genom att skapa en forsknings- och demonstrationsmiljö i undervisnings- och forskningscentret Technobothnia för energiteknik och systemutveckling där IoT-baserade metoder och verktyg har en central roll. Projektet förbättrar också FoU verksamheten genom att möjliggöra systematisk insamling av mätdata och (att man upptäcker databehov som idag inte mäts) synliggöra svagheter och utvecklingsbehov i nuvarande sensorer och energilösningar, vilket möjliggör att ny teknologiutveckling kan initieras. Till projektets aktiviteter hör att:

utveckla en forsknings- och demonstrationsmiljö i undervisnings- och forskningscentret Technobothnia för energiteknik och systemutveckling där IoT-baserade metoder och verktyghar en central roll

stärka regionens kunnande inom området för energiforskningen genom en ny form av multidisciplinär FoU verksamhet

höja beredskapen till utveckling av ny teknologi och nya tjänster tillsammans med regionens företag
LyhytotsikkoInternet of Things (IoT) i Energisystem
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/01/1730/06/19