Improving Competence in Mathematics using New Teaching Methods and ICT

  • Back, Ralph-Johan (PI)
  • Hägerstedt, Esbjörn Wilhelm (CoI)

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.

Samhällsvetenskap