Framtidsbygget - fortbildning i småbarnspedagogik för lärare vid yrkesläroanstalter

Projektin tiedot

Description

Projektet Framtidsbygget erbjuder fortbildning för lärare vid yrkesläroanstalter som utbildar examensstuderande i småbarnspedagogik. Fortbildningen fokuserar dels på en kvalitativ småbarnspedagogik som en del av lärstigen, dels på den småbarnspedagogiska verksamhetens grundstenar. Projektet genomförs som en webbaserad fortbildning under hösten 2024 och våren 2025. Helheten består av tematiska webbinarier med föreläsningar och workshoppar som kompletteras med ett webbaserat kunskapsmaterial. Deltagarnas nätverkande och gemensamma kompetensutveckling ingår även i projektet. Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi genomför projektet i samarbete med Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier (småbarnspedagogik) vid Åbo Akademi. I fortbildningen har deltagarna möjlighet att erhålla KL-studiepoäng.

Key findings

Som resultat förväntas en stärkt kompetens hos lärare vid yrkesläroanstalter att utbilda examensstuderande i småbarnspedagogik. På längre sikt vill projektet även bidra till att öka och uppdatera yrkeskunnandet inom småbarnspedagogiken så att det svarar mot förändringar och aktuella reformer.
LyhytotsikkoFramtidsbygget
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/12/2331/12/25

Rahoitus

  • Utbildningsstyrelsen

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Vuonna 2015 YK:n jäsenvaltiot sopivat 17 maailmanlaajuisesta kestävän kehityksen tavoitteesta (Sustainable Development Goal, SDG) poistamaan köyhyyden, suojelemaan planeettaa ja takaamaan vaurauden kaikille. Tämä projekti edistää seuraavia kestävän kehityksen tavoitteita:

  • SDG 4 – Laadukas koulutus
  • SDG 8 – Ihmisarvoinen työ ja taloudellinen kasvu