Etablering av Nordiskt utbildningssamarbete, för resekostnader

Projektin tiedot

Description

Projektets målsättning är att öka det Nordiska utbildningssamarbetet för att öka studiemöjligheterna inom exempelvis vätgasteknologi och energilagring för studerande vid ET i Vasa och locka utbytesstuderande från Nordiska länder till vår utbildning. Speciellt fokus ligger på etablering av samarbete med universiteten i Umeå, Luleå, Stockholm och Uppsala, vilket delvis beror av geografiska orsaker. I projektet görs studiebesök till omnämnda universitet.
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/08/22 → …

Yhteistyöpartnerit

  • Åbo Akademi (johto)
  • Kauppias Gustaf Svanljungs lahjoitusrahaston säätiö