Energisystemforskning i realtid (IoT),deltidsanställd laboratorieingenjör och utrustning

Projektin tiedot

Description

Projektet bidrar till att förstärka energisystemforskning som sker genom att samla in mätdata . I detta projekt vidareutvecklas datainsamling i realtid med hjälp av trådlösa sensorer och mobil IoT-kappsäck samt långtidsuppföljningen av Living Lab miljöer. Projektpersonalen bidrar även med labbtekniskt stöd för examens-arbeten och doktorandforskning.
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/04/1931/12/23

Yhteistyöpartnerit