En studie i skandinavisk politisk teologi

Projektin tiedot

Description

En närstudie av församlingsarbete med migranter i förortsmiljö. Två delprojekt varav detta är ett. Genomförs med fenomenologiska intervjuer och deltagande i aktivitet. Projektet återvänder till församling där studier gjorts kontinuerligt i femton år.

Layman's description

En studie av hur församlingsarbete med migranter och samverkan med offentliga aktörer och andra civilsamhällesorganisationer förändras i en ny politisk kontext.

Key findings

Kommande publicering av bok - samskriven på norska och svenska 2025.

Budjetti

Tidsinsats - vissa resor

Åbo Akademin osuus budjetista

Resor och etikprövning i Sverige
LyhytotsikkoAtt bygga tillsammans
AkronyymiPolTeol
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm24/08/2323/08/24

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Vuonna 2015 YK:n jäsenvaltiot sopivat 17 maailmanlaajuisesta kestävän kehityksen tavoitteesta (Sustainable Development Goal, SDG) poistamaan köyhyyden, suojelemaan planeettaa ja takaamaan vaurauden kaikille. Tämä projekti edistää seuraavia kestävän kehityksen tavoitteita:

  • SDG 4 – Laadukas koulutus
  • SDG 10 – Vähentynyt eriarvoisuus
  • SDG 16 – Rauha, oikeudenmukaisuus ja vahvat instituutiot