Jatkuva oppiminen yhteistyössä - tulevaisuuden oppimispolkujen kehittäminen (Lärsam)

Projektin tiedot

Description

Lärsam-hankkeen tarkoituksena on luoda ruotsinkielinen jatkuvan oppimisen JO-yhteistyöverkosto yli alueellisten rajojen ja koulutusasteiden, luoda yhteinen käsitys jatkuvasta oppimisesta, kehittää koulutuksen järjestäjien omaa JO-osaamista ja kehittää uusia JO-oppimispolkuja, jotta koulutuspalvelujen tarjonta paranee ja laajenee yhteistyössä työelämän kanssa ja saavutetaan jatkuvan oppimisen valtakunnalliset tavoitteet.

Hanke perustuu laajaan valtakunnalliseen yhteistyöhön ja yhteisesti tunnistettuihin kehittämistarpeisiin ja parempaan koordinointiin ruotsinkielisten jatkuvan oppimisen palvelujen tarjonnan varmistamiseksi. Räätälöidyt ja helposti saatavilla olevat jatkuvan oppimisen palvelut edellyttävät sekä joustavuutta että kykyä toimia ja vastata työelämän tarpeisiin ja vaatimuksiin jatkuvan oppimisen osalta. Tavoitteena on vastata paremmin sellaisten koulutuspalvelujen tarpeeseen, jotka tarjoavat mahdollisuuksia taitojen kehittämiseen ja uudistamiseen eri elämänvaiheissa ja työelämässä.

Lärsam-hankkeen työpaketit:
TP1: Jatkuva oppiminen yhteistyössä
TP2: Tulevaisuuden osaaminen ja JO-oppimispolut
TP3: Asiakaslähtöinen ja arvoa tuottava yhteistyö työelämän kanssa.
TP4: Tulevaisuuden valmiudet ja jatkuva oppiminen
TP5: JO-henkilöstön osaamisen kehittäminen keskittyen tulevaisuuden oppimiseen

Hanketoimijat: Åbo Akademin yliopisto (päätoteuttaja), Axxell, Prakticum, Yrkesakademin i Österbotten ja Novia ammattikorkeakoulu. Yhteistyökumppaneina ovat Arcada ammattikorkeakoulu, Bildningsalliansen (vapaan sivistystyön katto-organisaatio), Svenska handelshögskolan ja Aluehallintovirasto/Ruotsinkielinen koulutusyksikkö.
LyhytotsikkoLärsam
AkronyymiLärsam
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/04/2431/03/26

Yhteistyöpartnerit

  • Åbo Akademi (johto)
  • Novia University of Applied Sciences
  • Axxell Utbildning Ab
  • Prakticum - Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab
  • Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur

Rahoitus

  • Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Vuonna 2015 YK:n jäsenvaltiot sopivat 17 maailmanlaajuisesta kestävän kehityksen tavoitteesta (Sustainable Development Goal, SDG) poistamaan köyhyyden, suojelemaan planeettaa ja takaamaan vaurauden kaikille. Tämä projekti edistää seuraavia kestävän kehityksen tavoitteita:

  • SDG 4 – Laadukas koulutus
  • SDG 8 – Ihmisarvoinen työ ja taloudellinen kasvu
  • SDG 10 – Vähentynyt eriarvoisuus