Akademiforum

Projektin tiedot

Description

Syftet med Akademiforum är att aktualisera samhällsrelevanta frågor och att synliggöra den
svenskspråkiga högre utbildningen och vetenskapen i Österbotten. Akademiforum utgör ett forum för en kontinuerlig dialog mellan vetenskapen och det omgivande samhället. Målgrupp är befolkningen i Svensk-Österbotten.
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/01/2331/12/25

Yhteistyöpartnerit

  • Åbo Akademi (johto)
  • HSS Media
  • Svenska folkskolans vänner rf.

Rahoitus

  • Aktiastiftelsen i Vasa
  • Harry Schaumans stiftelse
  • Svenska kulturfonden
  • Svensk-Österbottniska samfundet r.f.
  • Högskolestiftelsen

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Vuonna 2015 YK:n jäsenvaltiot sopivat 17 maailmanlaajuisesta kestävän kehityksen tavoitteesta (Sustainable Development Goal, SDG) poistamaan köyhyyden, suojelemaan planeettaa ja takaamaan vaurauden kaikille. Tämä projekti edistää seuraavia kestävän kehityksen tavoitteita:

  • SDG 4 – Laadukas koulutus
  • SDG 10 – Vähentynyt eriarvoisuus