A novel sandwich preparation method for highly reproducible and stable perovskite solar cells

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Fysik och astronomi

Kemiska föreningar