The Spåre-foundation prize for the doctoral dissertation För fremlingarnes trefnad – byggmästaren Hilda Hongell och iscensättningen av badorten Mariehamn på 1890-talet

  • Åkerfelt, Mia (Vastaanottaja)

Palkinto

Myöntävät organisaatiotSvenska Litteratursällskapet