The Spåre-foundation prize for the doctoral dissertation För fremlingarnes trefnad – byggmästaren Hilda Hongell och iscensättningen av badorten Mariehamn på 1890-talet

Palkinto

Myöntävät organisaatiotSvenska Litteratursällskapet i Finland