The Finnish Business School Graduates Teaching Prize, honorary mention

  • Nyström, Anna-Greta (Vastaanottaja)

Palkinto: Kunniapalkinto

Myöntävät organisaatiotThe Finnish Business School Graduates