Svenska litteratursällskapets pris från Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond I

Palkinto

Kuvaus

Pris för doktorsavhandlingen "Att förstå det stora i det lilla: Byskolan som pedagogik, kultur och struktur".
Prismotivering: ”Med ett balanserat engagemang resonerar hon sig fram till en helhetsförståelse av den hotade byskolan som pedagogisk miljö och kulturfenomen”.
Tunnustuksen arvoKansallinen
Myöntävät organisaatiotSvenska Litteratursällskapet