Svenska folkskolans vänner Folkbildningsmedalj 2500 €

Palkinto: Palkinto tai huomionosoitus urasta

Kuvaus

Ulf Långbacka, kördirigent, kompositör, Åbo. Dirigenten och musikvetaren Ulf Långbackas
långvariga arbete för Florakören och Brahe Djäknar, med den klingande studentsången i
Vårdbergsparken under hans ledning, har redan i sig skrivit ett viktigt kapitel i den finländska
musikhistorien. Med kompositioner som operan Henrik och Häxhammaren, Mässa i Mångfaldens
tid samt ett stort antal körverk som framförts både i Finland och utomlands har Ulf Långbacka även
etablerat sig som en kompositör av rang