Riddartecknet av Finlands vita Ros

Palkinto: Kunniapalkinto