Ragna och Olav Ahlbäcks pro gradu-pris inom traditionsvetenskaperna

Palkinto

Kuvaus

SLS belönar den bästa svenskspråkiga pro gradu-avhandlingen i etnologi eller folkloristik som godkänts vid ett finländskt universitet 2018–2019
Myöntävät organisaatiotSvenska Litteratursällskapet i Finland