Pris ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond

Palkinto

Kuvaus

Ett pris om 10.000 euro för avhandlingen Skolmatematisk praktik i förändring - en fallstudie.
Tunnustuksen arvoKansallinen
Myöntävät organisaatiotSvenska Litteratursällskapet i Finland