Per Brahe-priset år 2022 till äldre universitetslektor Jessica Hemberg, 12.000 euro

Palkinto

Kuvaus

Per Brahe-priset år 2022 till äldre universitetslektor Jessica Hemberg
Stiftelsen för Åbo Akademi tilldelar äldre universitetslektor Jessica Hemberg Per Brahe-priset år 2022. Prissumman på 12 000 euro riktas årligen till en lovande forskare vars fortsatta anknytning till Åbo Akademi är önskvärd. Prisutdelningen skedde i samband med Stiftelsens för Åbo Akademi delegations höstmöte 14 december.

HVD, docent Jessica Hemberg (f. 1980, Nykarleby) arbetar sedan år 2015 som äldre universitetslektor i vårdvetenskap vid Åbo Akademi i Vasa. År 2019 erhöll Hemberg titeln docent i vårdvetenskap inom området Caring Science. Hon är ämnesansvarig inom pedagogiska studier för lärare inom hälsovetenskapernas didaktik, och ämnesansvarig för ledarskap inom vård och omsorg. Hembergs vetenskapliga produktion omfattar dryga 50 artiklar publicerade i internationellt erkända tidskrifter.

– Min forskning fokuserar på hälsofrämjande och på att fördjupa förståelsen för hälsa och lidande i olika åldersgrupper, på etiska och existentiella frågeställningar inom vården samt på etiskt ledarskap. Det känns väldigt fint att bli hedrad på det här viset och att min strävan efter att skapa hälso- och vårdvetenskaplig forskning uppmärksammas. Jag känner mig oerhört glad och tacksam för priset och ser framemot att skapa nya forskningresultat inom det vetenskapsområde jag brinner för, säger Jessica Hemberg.

– För tillfället leder jag bland annat ett större forskningsprojekt gällande ensamhet och välbefinnande bland unga i Svenskfinland. Jag leder även ett nytt projekt gällande etisk stress inom äldrevården eftersom den här typen av belastning har blivit alltmer förekommande, berättar Hemberg.

Hemberg har också klinisk erfarenhet av hälso- och sjukvårdsbranschen och hon har arbetat som vårdlärare vid Yrkeshögskolan Novia. Därtill har hon förkovrat sig i bland annat nätbaserat lärande, företagshälsovård, psykologi, högre högskolepedagogik och utbildningsledarskap.

Hemberg nominerades till Per Brahe-priset av fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier med följande motivering: ”Hemberg uppvisar sammantaget en mycket hög forskningsaktivitet efter sin relativt korta tid som disputerad. Hon uppvisar goda förutsättningar för en fortsatt stark forskarkarriär inom sitt område”. Dessutom lyfter man fram att hon ”med sina forskningsinsatser har bidragit till och fortsätter att bidra med högaktuell och samhällsrelevant forskning och till forskarutbildningen inom hälsovetenskaper”.

– Docent Jessica Hemberg har sedan sin disputation år 2015 målmedvetet satsat på vårdvetenskaplig forskning och publicerat synnerligen aktivt i internationella vetenskapliga tidskrifter. Hemberg är en effektiv forskare med en stor passion för att bidra till vårdvetenskapens utveckling, säger Lisbeth Fagerström, professor i vårdvetenskap vid Åbo Akademi.

Mer information och intervjuförfrågningar:

Jessica Hemberg
[email protected]
Tfn 050 341 7109

Kommunikatör Helena Nylund
Stiftelsen för Åbo Akademi
[email protected]
Tfn 040 051 4136

Tunnustuksen arvoKansallinen
Myöntävät organisaatiotÅbo Akademin säätiö sr

    Sormenjälki