Hagforsmedaljen för bildningssträvanden

Palkinto: Kunniapalkinto

Kuvaus

Hagforsmedaljen för bildningssträvanden, Svenska folkskolans vänner 2015 ”som erkänsla för förtjänstfull gärning till förmån för den svenska kulturen och det svenska språket i Finland” ”Österlund forskar och undervisar i litteraturvetenskap vid Åbo Akademi och föreläser flitigt runtom i Norden. Hon är särskilt engagerad i den finlandssvenska barnlitteraturen, och sprider kunskap om den både bland sakkunniga och bland den breda allmänheten. Österlund är även sedan 1990-talet barnbokskritiker vid Hufvudstadsbladet, och skriver också annan litteraturkritik.”
Tunnustuksen arvoKansallinen