Hagforsmedaljen

Palkinto: Kunniapalkinto

Kuvaus

Som erkänsla för förtjänstfull gärning till förmån för den svenska kulturen, Svenska Folkskolans Vänner
Tunnustuksen arvoKansallinen
Myöntävät organisaatiotSvenska folkskolans vänner rf.