Årets ÖPU-lärare

Palkinto: Kunniapalkinto

Kuvaus

Priset utdelas årligen av Öppna Universitetet vid Åbo Akademi /Centret för livslångt lärande.