Valokuva Tora Wall
20152020

Julkaisut ja projektit vuosittain

Jos olet muokannut tietoja Puressa, ne näkyvät pian tässä.

Henkilökohtainen profiili

Tutkimuksen mielenkiinnon kohteet

Mina  professionella intresseområden omfattar bland annat sagor, sägner och folklig föreställningsvärld, både i nutid och dåtid. 

Biografia

Jag är för tillfället tjänstledig från mitt arbete som folklorist på Nordiska museet i Stockholm, där jag ansvarar för museets Folkminnessamling, för att doktorera i nordisk folkloristik. Min avhandling har arbetsnamnet "Trolska skogen: narrativ och nutida föreställningsvärld inom turismens ramar". I den studerar jag hur folklore om väsen brukas på besöksmålet Trolska skogen i Hälsingland och vilka föreställningar om naturen, det förflutna och samhället som speglas i detta.

Opetus

Jag har hållit i kurserna "Folktroföreställningar" (2016) och "Ritual och materialitet" (2018).