Meri ja merenkulku

Organisaation profiili

Åbo Akademi on jo pitkään profiloitunut Itämeritutkimuksen saralla. Meribiologia on tutkimusvaltainen aine jolla on vahva kansainvälinen asema. Meri ja merenkulku on yksi Åbo Akademin strategisista tutkimusprofiileista ja se luotiin vuonna 2017 yhdessä Turun yliopiston kanssa.

Åbo Akademin osalta tutkimusprofiili rakentuu tutkimukselle, jota olemme tehneet meri- ja ympäristöbiologiassa, valtio- ja hallintotieteissä sekä teollisuustaloudessa jo useiden vuosien ajan. Tutkimusprofiilin tavoitteena on löytää ratkaisuja, jotka mahdollistavat nyky-yhteiskuntien ja meren rinnakkaiselon ja jotka edistävät kestävää kasvua maailmanlaajuisesti.

Tutkimusprofiilin yleisenä tavoitteena on perustaa maailman johtava huippututkimusyksikkö, jonka painopisteenä on Itämeri ja pohjoiset merialueet, mukaan lukien arktisten merten ekosysteemit.

Erityistä huomiota kiinnitetään meriekologian kehittymiseen rannikkoalueilla suhteessa muuttuvaan ympäristöön; kestävien, laaja-alaisten infrastruktuurijärjestelmien kehittämiseen ja toimeenpanoon erityisesti liikenteen ja energian osalta, sekä monialaiseen asiantuntijaneuvontaan yhteiskunnalle, päätöksentekijöille, kansallisille ja kansainvälisille asiantuntijaelimille, kansalaisjärjestöille ja yritysmaailmalle. Tarkoituksenamme on myös analysoida ja arvioida millainen vaikutus poliittisilla ja hallinnollisilla instituutioilla on Itämerialueeseen.

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin, joissa Meri ja merenkulku on aktiivinen. Nämä aihemerkinnät ovat peräisin tämän organisaation jäsenten teoksista. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.

Verkko

Viimeisin maa-/aluetasolla toteutettu yhteistyö. Saat tarkempia lisätietoja pisteitä napauttamalla, tai