GERDA- Gerontologisk regional databas

Tietoaineisto

Kuvaus

GERDA är ett gränsöverskridande och tvärvetenskapligt forskningssamarbete mellan Umeå Universitet, Åbo Akademi, Yrkeshögskolan Novia, Seinäjoki Yrkeshögskola och Högskolan på Åland. Vi har tillsammans samlat in data om olika aspekter av äldres hälsa och livsvillkor i flera omgångar vilket hittills bland annat har resulterat i 28 doktorsavhandlingar och över 100 vetenskapliga artiklar. Vårt mål är att främja ett gott åldrande genom kunskapsutbyte, samverkan, forskning och spridning av forskningsresultat.
Koska saatavilla30 marrask. 2021
Julkaisijahttps://etsin.fairdata.fi/

Viittausmuodot