Medlem i nämnd för ansökan om utnämning till professor vid VID Högskola i Norge

Aktiviteetti: Arviointitehtävät

Aikajaksomaalisk. 2021kesäk. 2021
TutkittavaSigridur Gudmarsdottir
Tutkimuksen ajankohta
  • VID Specialized University