Kehollisuus ja taide kielenoppimisessa

  • Kaisa Korpinen (Puhuja)
  • Niina Lilja (Puhuja)
  • Jusslin, S. (Tekijä)

Aktiviteetti: Puhe tai esitysKonferenssiesitelmä

Kuvaus

Kehollisuuden ja ruumiillisuuden teemat ovat olleet näkyviä useilla tieteenaloilla viime vuosina. Myös kielenoppimisen ja -opettamisen tutkimuksessa kehollisuuteen liittyvät tutkimuskysymykset ovat korostuneet: kielen oppimisen prosesseja, tilanteita ja ympäristöjä tutkitaan yhä useammin näkökulmista, jotka ottavat huomioon oppimisen kokonaisvaltaisuuden ja kehollisen perustan (Atkinson, 2010; Macedonia, 2019). Tässä esityksessä kerromme kirjallisuuskatsauksesta, jonka tavoitteena on selvittää, miten kehollista kielenoppimista on määritelty ja käsitelty tutkimuksessa ja millaisia havaintoja kehollisista kielenoppimisen ja -opettamisen prosesseista ja tilanteista on tähän mennessä tehty. Katsaus keskittyy vuosina 1990 - 2020 tehtyyn tutkimukseen.

Olemme tehneet kirjallisuuskatsauksen osana Koneen säätiön rahoittamaa ”Kehollisuus ja taide kielenoppimisessa” (ELLA, 2021-2024) -hanketta. Hankkeessa tutkitaan kehollisuuden, taiteellisen toiminnan ja kielen yhteenkietoutumia. Tavoitteena on kehittää taiteellisia ja pedagogisia käytäntöjä, jotka aktivoivat ihmisen kokonaisvaltaisesti ja kiinnittävät toiminnan ympäröivään sosiaaliseen ja materiaaliseen maailmaan. Laajempana tavoitteena on lisätä ymmärrystä kokonaisvaltaisten, taideperustaisten käytäntöjen yhteiskunnallisesta merkityksestä. Metodologisesti hanke paikantuu postkvalitatiivisen, taideperustaisen ja taiteellisen tutkimuksen risteykseen. Se nojaa erityisesti performatiiviseen paradigmaan (Bolt 2016), joka tavoittelee uuden ymmärryksen ja tiedon tuottamisen lisäksi transformatiivista oppimista ja rakenteellista muutosta niissä yhteisöissä, joissa tutkimus tapahtuu.

Kerromme esityksessä kirjallisuuskatsauksemme alustavista tuloksista. Niiden pohjalta pohdimme myös kysymystä kehollisuuden, kielen oppimisen ja taiteellisen toiminnan kytköksistä sekä näiden tutkimisen problematiikasta.

Lähteet:

Atkinson, D. (2010). Extended, Embodied Cognition and Second Language Acquisition. Applied Linguistics, 31(5), 599–622.  

Macedonia, M. (2019). Embodied Learning: Why at School the Mind Needs the Body. Frontiers in Psychology, 10(2098), 1–8. 

Aikajakso13 marrask. 2021
Tapahtuman otsikkoAFinLAn 50-vuotisjuhlasymposium 2021
Tapahtuman tyyppiKonferenssi
Konferenssinumero50
SijaintiJyväskylä, FinlandNäytä kartalla
Tunnustuksen arvoKansallinen