Cultural memory as a part of the process of the intangible environmental heritage and the circulation of knowledge ("Kulttuurinen muisti osana aineettoman ympäristöperinnön prosessia ja tiedon kierrättämistä")

Aktiviteetti: Puhe tai esitysSuullinen esitys

Aikajakso18 maalisk. 2019
PidettyThe interdisciplinary day of cultural memory ("Tieteidenvälinen tutkimuspäivä kulttuurisesta muistista")