Crafts education in Finland - Current challenges and possibilities for the future

Aktiviteetti: Puhe tai esitysJulkinen esitelmä tai kusuttu puheenvuoro