Assessment of students with mathematical learning difficulties

Korhonen, J. (Puhuja)

Aktiviteetti: Puhe tai esitysSuullinen esitys

Aikajakso3 syyskuuta 20204 syyskuuta 2020
PidettyMatematiksvårigheter: Förebyggande och stödjande insatser för alla elevers matematiska utveckling