Westermarck och Malinowski: vänskap och konkurrens under ett vetenskapligt paradigmskifte

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

16 Downloads (Pure)

Abstract

Artikeln belyser den personliga och intellektuella relationen mellan Edvard Westermarck och Bronisław Malinowski. Antropologin genomgick under mellankrigstiden ett viktigt paradigmskifte från evolutionism till funktionalism. Malinowski spelade här samtidigt två roller. Han uppträdde som en vetenskaplig utmanare i kontrast mot den mer konservative Westermarck. Å andra sidan betecknade han sig själv som Westermarcks lärjunge. Artiklens centrala källmaterial är Werstermarcks och Malinowskis opublicerade brevväxling.
Original languageSwedish
Article number1
Pages (from-to)7-34
Number of pages28
JournalFinsk Tidskrift
Publication statusPublished - Sept 2022
MoE publication typeA1 Journal article-refereed

Cite this