Virtualisering i gymnasiet

Research output: Chapter in Book/Conference proceedingChapterScientific

Abstract

Begreppet virtuell för oftast tankarna till en digital miljö. Virtuell bärdock på en lång historia. Det kan förstås som ett ideal, något att strävaefter, men inte nödvändigtvis något som är nåbart (Shields, 2003).Virtualisering kan också förstås som en ideell aspekt av verkligheten.En ständig utveckling i positiv bemärkelse som aldrig tar slut(Deleuze, 1988). Det blir tydligt när virtuella världar beaktas. De kanavbilda en fysisk värld, men de kan baseras på fantasifoster. De lyderinte fysikens lagar. De kan formas av användarnas intressen ochutvecklas i vilken riktning som helst. Enligt Lévy (1998) är virtuellfrågan medan det faktiska är svaret. Den digitala tekniken blir aldrighelt färdig. Det finns en osäkerhet inbyggd i detta som kan varafrustrerande för en lärare. Uppdateringar sker med jämna mellanrum.Programvaror eller material försvinner av olika orsaker.Virtualisering kan alltså förstås som en föränderlig aspekt avdigitaliseringen.

Original languageUndefined/Unknown
Title of host publicationDigitala dimensioner - DiDiDi vid Vasa övningsskola i 10 år!
EditorsElisabet Backlund-Kärjenmäki, Ulla Granfors, Ria Heilä-Ylikallio
PublisherÅbo Akademi University
Pages53–60
ISBN (Electronic)978-952-12-3574-0
ISBN (Print)978-952-12-3573-3
Publication statusPublished - 2017
MoE publication typeB2 Part of a book or another research book

Cite this