Vilka är pojkarna? – en diskussion om dimensioner av pojkpositioner i skola och utbildning

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

38 Downloads (Pure)

Abstract

Den här texten syftar till att fördjupa och nyansera de positioner som pojkar i skolan placeras i, och diskutera vilka positioner som verkar vara tillgängliga och önskvärda för pojkar att inta i skolan utifrån en analys av tidigare forsk- ningsresultat och mediala iakttagelser. Texten innehåller analyser på olika positioner som finns gällande pojkar i skola, hur pojknormer i praktiken kan ta sig form och ett slags uppmärksammande av lärarnas ansvar i relation till genusskapandet i skolan i studier om pojkar i utbildning.

Original languageSwedish
Pages (from-to)199–207
JournalSocialmedicinsk tidskrift
Volume97
Issue number2
Publication statusPublished - 2020
MoE publication typeA1 Journal article-refereed

Cite this