Variation i en döende språkvarietet. Suffixtilldelning i bestämd form singularis av substantiv i den ukrainasvenska Gammalsvenskbydialekten

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Abstract

I artikeln diskuteras variation i tilldelning av bestämdhetssuffix för substantiv i singularis i den estlandssvenska Gammalsvenskbydialekten i Ukraina. Diskussionen baserar sig på inspelningar av relativt oplanerat tal med 15 talare från den sista svensktalande generationen i Gammalsvenskby; materialet är insamlat åren 2001–13. För en stor del av substantiven förekommer variation mellan olika bestämdhetssuffix dels mellan de olika talarna, dels intraindividuellt. Eftersom talgemenskapen har genomgått ett kollektivt språkbyte, är det naturligt att anta att den omfattande variationen hänger samman med språkförlust, och för en del av informanterna kan detta vara fallet. I artikeln argumenteras det emellertid för att det i de andra informanternas fall verkar mera sannolikt att det är frågan om individuell variation som inte är språkförlustrelaterad, även om pågående språkföränd­ring också är en möjlighet.

Thisarticle discusses variation in the choice of definiteness endings for nouns inthe singular in the Estonian-Swedish dialect of Gammalsvenskby, Ukraine. Thediscussion is based on recordings of relatively spontaneous speech, made with15 speakers from the last Swedish-speaking generation in gammalsvenskby in2001–13. A large number of nouns show variation between different endings forthe definite form, both inter-individually and intra-individually. Since thespeech community has undergone a collective language shift, it is natural tolink the extensive variability to language attrition, and for some of theinformants this may be the case. However, the article argues that it seems morelikely that the variability in the speech of the other informants representspersonal-pattern variation not linked to attrition, although it might also be acase of change in progress.

Original languageUndefined/Unknown
Pages (from-to)73–112
JournalMaal og Minne
Volume2017
Issue number2
Publication statusPublished - 2017
MoE publication typeA1 Journal article-refereed

Keywords

  • Gammalsvenskby
  • Language death
  • Språkdöd
  • Språkbyte
  • svenska språket
  • språkförändring
  • Language shift
  • language change
  • Swedish language

Cite this