Vad gör lokala samhällen välfungerande?

Kenneth Nordberg

Research output: Contribution to journalArticleScientific

Abstract

De nordiska länderna och Finland karaktäriseras inte av de faktorer som ofta lyfts fram som fördelaktiga för den globala konkurrenskraften, nämligen befolkningstäthet och -storlek. De nordiska ländernas framgångar bör därför sökas i samhällenas inre kvaliteter, faktorerna som gör de lokala samhällena fungerande. Ett välfungerande samhälle är inte fungerande bara i stunden utan att vara fungerande innebär i sig att det finns kapacitet till förändring och till att hantera förändrande förhållanden. Här finns en tydlig uppgift för myndigheten att gynna den lokala kapaciteten att hantera förändringar, den lokala resiliensen med andra ord. Sådana åtgärder kräver närhet och lokalkännedom, och därför är det naturligt att just den lokala myndigheten, kommunen, bör ha den ansvarstagande rollen.
Original languageSwedish
Pages (from-to)27-36
Number of pages10
JournalFinsk Tidskrift
Volume2021
Issue number1
Publication statusPublished - 2021
MoE publication typeB1 Article in a scientific magazine

Cite this