Utveckling av flerformsundervisning i slöjd inom småbarnspedagogik

Research output: Contribution to conferenceAbstractScientific

Abstract

Under vintern och våren 2021 har sju universitet i Finland samarbetat kring utveckling av en flerformsutbildning av lärare inom småbarnspedagogik som ett led i att minska på arbetskraftsbristen inom småbarnspedagogiken. Utbildningen är planerad att starta läsåret 2021-22, olika arbetsgrupper har planerat och förverkligat utvecklingsarbetet. Inom slöjdvetenskap vid Åbo Akademi har vi deltagit i arbetet kring kursen Mångmateriell slöjd. Denna presentation fokuserar på hur uppbyggandet kring en slöjdkurs kan göras för att tillgodose studerandes möjlighet att uppnå kursmålen dels som närvaro, dels som distansstudier. Utvecklingsarbetet har dels handlat om hur slöjden fungerar i flerformsundervisning, dels att sammanställa och producera en gemensam materialbank för de olika universiteten att använda i sin utbildning. Under utvecklingsarbete har det framkommit att slöjdens mångdimensionella natur är en utmaning inom flerformsutbildning. En annan utmaning har varit att materialet som sammanställs och skapas i arbetsgruppen skall fungera inom flera olika universitet samt på finska och svenska.

Åbo Akademis bidrag till materialbanken är filmade föreläsningar i tre olika autentiska miljöer kring naturslöjd. Föreläsningar är uppbyggda i skogs, strand och parkmiljöer, där innehållet fokuserar på upplevelse, lek, fantasi, material och teknik. Föreläsningarna skall fungera som grund till diskussioner och reflektioner kring de olika aspekterna som finns slöjden som ett mångmateriellt verktyg i olika utemiljöer.
Original languageSwedish
Pages33-34
Number of pages1
Publication statusPublished - 5 Apr 2022
MoE publication typeO2 Other
EventNordFo-konferens: Make it Together - University College Copenhagen , Köpenhamn, Denmark
Duration: 5 Apr 20228 Apr 2022
http://nordfo.blogspot.com/p/22-24-sept-2021-nordfo-konf-make-it.html

Conference

ConferenceNordFo-konferens
Country/TerritoryDenmark
CityKöpenhamn
Period05/04/2208/04/22
Internet address

Cite this