Utveckling av en spektrometrilaboration för användning i undervisningen

Anna Fogde

  Research output: Types of ThesisBachelor's thesis

  Abstract

  I den här uppsatsen man efter en fluorescensspektrometrilaboration att ersätta den nuvarande fluorescenslaborationen med i kursen Spektrometirns grunder. Först redovisas fluorescens som fenomen och därefter sökkriterierna för den nya laborationen. Ett antal potentiella laborationer som hittats presenteras, varefter en valts för testkörning i övningslaboratoriet. Resultaten från testkörningen redovisas och man kan sluta sig till att den valda laborationen lämpar sig bra för kurssammanhang.
  Original languageUndefined/Unknown
  Publisher
  Publication statusPublished - 2014
  MoE publication typeG1 Polytechnic thesis, Bachelor's thesis

  Cite this