Utbytesstuderandes val av slöjdkurser

Research output: Contribution to conferenceAbstractScientific

Abstract

Forskning visar att det finns olika motiv till att studerande väljer att åka på utbyte, samt olika förväntningar inför utbytet. Motiven kan till exempel vara möjligheterna att utveckla sig själv och växa som person, att förbättra sina språkkunskaper och karriärutveckling. På samma sätt som det finns olika motiv och förväntningar inför för att åka på utbyte har studerande olika motiv till sina val av kurser vid det mottagande universitet.
Det övergripande syftet för den aktuella studien är att undersöka vilka motiv utbytesstuderande har för att välja en slöjdkurs under sin utbytestid. Studerande har en begränsad möjlighet att välja kurser. Hur resonerar de vid valet av kurser, varför väljer de slöjd? Vidare är syfte att undersöka vilka förväntningar studerande har inför slöjdkursen de valt.
Hösten 2019 gjordes en pilotenkät i samband med uppstarten av en slöjdkurs. Utbytesstuderande ombads besvara bland annat varför de valt kursen, vilken typ av slöjdbakgrund de har och vilka förväntningar på kursen de har. Genom innehållsanalys av enkätsvaren skapas kategorier över olika motiv och förväntningar som identifieras. Svaren visar bland annat på att de dels har valt kursen för att de är intresserade av ämnet, dels för att de ser kunskaperna som viktiga som kommande lärare.
Original languageSwedish
Pages5-6
Number of pages1
Publication statusPublished - 5 Apr 2022
MoE publication typeO2 Other
EventNordFo-konferens: Make it Together - University College Copenhagen , Köpenhamn, Denmark
Duration: 5 Apr 20228 Apr 2022
http://nordfo.blogspot.com/p/22-24-sept-2021-nordfo-konf-make-it.html

Conference

ConferenceNordFo-konferens
Country/TerritoryDenmark
CityKöpenhamn
Period05/04/2208/04/22
Internet address

Cite this