Under ytan, vid ytan och ovanför ytan. Analys av tanken bakom tre läromedel i slöjd.

Research output: Types of ThesisDoctoral ThesisMonograph

Abstract

Denna avhandling har sitt ursprung i mitt engagemang gällande tillverkning av läromedel för textilslöjdsundervisningen. Efter att tre läromedel som jag själv varit med om att tillverka hade publicerats i webbportalen KässäBoxi väcktes mitt forskningsintresse för läromedlen och idén till denna avhandling föddes. Den ledande tanken i avhandling utgörs av att varje läromedel är en produkt av sin tid och sina tillverkare och att tillverkarnas bakomliggande tankar för ett läromedel utgör en form av tyst kunskap som är värd att uttalas i en tid när allt fler lärare åtar sig rollen som läromedelstillverkare. I tidigare slöjdpedagogisk forskning har det framkommit att ett vetenskapssamfunds paradigm påverkar den enskilda slöjd-lärarens verksamhet. Syftet med denna avhandling är att gå vidare i resonemanget. Då intresseområdet är tanken bakom tre läromedel i slöjd blir syftet att visa hurideologier om utbildning i slöjd framträder i de aktuella läromedlen. Avhandlingens angreppssätt har paralleller till formen av ett isberget. På liknande sätt som ett isberg har ett läromedel en omfattande grund som det står på men som inte alla gånger är helt synlig för läromedlets användare. I denna avhandling strävar jag efter att synliggöra vad som finns under ytan, vid ytan och ovanför ytan för tre läromedel i slöjd. Forskningsansatsen kan beskrivas som kvalitativ och fenomenologisk-hermeneutisk. Avhandlingens resultat utgörs av exemplifierad kunskap om hur läromedels-tillverkare påverkar ett läromedels karaktär vid valet av läromedlets synliga egenskaper såsom till exempel form, struktur, språk och illustrationer. Ytterligare resulterar avhandlingen i kunskap om hur läromedelstillverkares individuella ideologier om utbildning och undervisning i det aktuella läroämnet framträder i läromedel genom synliggörandet av spår av synen på eleven och läraren i slöjdundervisningen samt spår av slöjdundervisningens uppläggning och genom-förande. Avhandlingen resulterar även i kunskap om hur slöjdpedagogiska teorier och samhällets krav i den form de framträder i de nationella läroplansgrunderna framträder i de tre läromedlen. I avhandlingen utvidgas tillämpningen av den slöjdpedagogiska teorin om individuell slöjdaktivitet som verksamhetssystem. Avhandlingens bidrag till framtida läromedelstillverkning utgörs bland annat av ökad information om vilka aspekter läromedelstillverkare bör ta ställning till i läromedelstillverkningen samt hur dessa aspekter synliggörs i läromedel.

Original languageUndefined/Unknown
Publisher
Print ISBNs951-765-278-X
Electronic ISBNs951-765-279-8
Publication statusPublished - 2005
MoE publication typeG4 Doctoral dissertation (monograph)

Keywords

  • Craft
  • Craft science
  • sloyd
  • Sloyd education
  • teaching practices

Cite this