Under ytan: Kulturanalyser av det bortglömda, dolda och triviala

Research output: Contribution to journalArticleScientific

27 Downloads (Pure)

Abstract

I denna antologi, tillikaspecialnummer av Budkavlen, fokuseras kulturanalyser av sådant som finnsunder ytan i reell eller symbolisk mening. Det kan vara något som betraktas somså självklart att dess kulturella dimensioner inte längre uppfattas ellersådant som människor helst inte vill ska förnimmas. Osynlighet kan även bero påatt blicken sveper förbi det till synes triviala i vardagen utan att få fäste;att tonläget i samtidskulturen gör att en del ljud hamnar i bakgrunden; attminnet har bleknat i takt med att det, likt artefakter, förpassats allt längrened i en redan överfylld minneslåda; att praktiker, platser och symboler omgesav starka tabun. Metaforen under ytan möjliggör olika ingångar till sådant somär osynliggjort i både konkret och symbolisk mening.

Volymen visar prov på denkulturanalytiska bredd som karaktäriserar Nordisk Etnologi respektive NordiskFolkloristik vid Åbo Akademi. Denna artikel är en introduktion till detta specialnummer.Vi arbetar mer eller mindre kulturanalytiskt, men har också våra respektiveämnen, etnologi och folkloristik, i bagaget. Detta gör sig vardagligen påmintgenom folkloristens förkärlek för berättelser eller genom etnologens närmastreflexmässiga fokusering på betydelsebärande artefakter. I antologin är de disciplinäraskillnaderna emellertid nedtonade och såväl berättande som materialitet utgörcentrala beståndsdelar i flera bidrag. Vad som likaså förenar är författarnasintresse för hur kultur görs, känns, uttrycks, förändras och lärs in ivardagliga processer. Ett dynamiskt kulturbegrepp utgör därmed ett sammanhållandekitt. I ytterligare ett avseende delar författarna en gemensam utgångspunkt:kulturanalys betraktas som en serie handgrepp eller analytiska strategier.

Bidragen har ordnats medutgångspunkt i en traditionell tematisering – rum, tid och kropp. Vi kannämligen inte förstå människan om kulturskapande varelse utan att placera hen irumsliga och tidsliga sammanhang eftersom dessa sätter ramar för såväl tanke-som rörelsemönster. 

Original languageUndefined/Unknown
Pages (from-to)1–10
JournalBudkavlen
Volume97
Publication statusPublished - 2018
MoE publication typeB1 Article in a scientific magazine

Keywords

  • cultural analysis

Cite this