Turtagning och interaktionell kompetens då högskolestudenter presenterar i grupp

Sofie Henricson

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

39 Downloads (Pure)

Abstract

-

I artikeln presenteras en kvalitativ studie av hur studenter som håller ett gemensamt föredrag kommunicerar med varandra i samband med att turen går över från en talare till en annan. Materialet består av åtta videoinspelade föredrag, som hålls på autentiska kursträffar på två svenskspråkiga högskolekurser. En multimodal samtalsanalys av presentationerna visar hur studentgruppen med bl.a. blickar, gester och artefakter signalerar att det är aktuellt att byta tur och förhandlar sig fram till den exakta turbytesplatsen. Analysen åskådliggör att turtagningen kan ske samordnat och i tydlig samsyn inom gruppen, eller mindre samordnat, där planen för hur föredraget framlöper och i vilken tur deltagarna bidrar förhandlas inför publik. De olika turtagningsmönstren avspeglar interaktionell kompetens och hur studenterna situerat lär sig att omförhandla och anpassa sina turtagningsmönster till den högskolegemenskap de växer in i och den sociala praktik de för tillfället deltar i.
Original languageUndefined/Unknown
Pages (from-to)
JournalYliopistopedagogiikka
Volume2019
Issue number3
Publication statusPublished - 2019
MoE publication typeA1 Journal article-refereed

Cite this