Trädplantering som mitzvah: nya ekologiritualer inom islam

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

74 Downloads (Pure)

Abstract

Ritualer i islam karaktäriseras av att de är etablerade och ofta normerade i lagtexter. Även om miljödiskursen inom islam inte är lika synlig som i många andra världsreligioner berör klimatkri-sen alla länder oberoende av religion eller kultur. Kan ritualbegreppet inom islam vidgas och kan naturskydd eller delar av naturskyddet tolkas som ritual inom islam? Inom ramen för den norma-tiva läran presenteras de centrala principerna inom islamsk ekoteologi såsom begreppen tawhīd(enhet), mizan(balans) och khalīfa(ställföreträdare) men även orsaker till varför miljöfrågor inte slagit igenom i den muslimska världen. Ritualer som begrepp och innebörd, ritualer i islam och möjligheten att etablera nya ritualer diskuteras ochsom ett exempel på en ny handling är trädplantering i Indonesien på ett bredare plan och i Aceh som ett enskilt exempel. I artikeln förs fram att trädplantering kan sägas fylla många av ritualernas funktioner och handlande: den på-minner om Guds närvaro i vardagen, den uppfyller mitzvah(goda gärningar), har belägg i trad-itionen, motverkar något ont och skrämmande samt möjliggörs genom ett kollektivt handlande. Analysen visar att det kan vara meningsfullt att tolka trädplantering som en ekologisk ritual inom islam.
Original languageSwedish
Pages (from-to)1-23
Number of pages23
JournalUskonnontutkija - Religionsforskaren
Volume10
Issue number1
Publication statusPublished - 2 Jun 2021
MoE publication typeA1 Journal article-refereed

Cite this