The impact of educational transitions on young people's well-being: A systematic review.

Research output: Other contributionpeer-review

Abstract

Syftet var att undersöka hur skolövergångar inverkar på ungas psykiska hälsa och ensamhet, och hur psykisk illamående och ensamhet kan lindras under skolövergångar. Övergångar var associerat med både positiva och negativa utfall. Individuella variables och socialt stöd antas kunna inverka på skolövergångar.
Original languageSwedish
Media of outputPowerpoint presentation
Number of pages19
Publication statusIn preparation - 16 Jan 2023
MoE publication typeO2 Other

Cite this