Svenska som andraspråk: Språkbad i Finland

Karita Mård-Miettinen, Mari Bergroth, Marjo Savijärvi, Siv Björklund

Research output: Chapter in Book/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Abstract

Detta kapitel redogör för arbetsmetoder och forskningsresultat för svenskt språkbad i Finland. Kapitlet placerar först språkbadet i den finländska utbildningskontexten och avslutas med en diskussion om vilken relevans erfarenhe- terna av språkbad i Finland skulle kunna ha för en svensk förskolekontext. I kapitlet ingår också en redogörelse för de viktigaste forskningsresultaten gällande barns andraspråkslärande i förskolan. Språkbadets arbetsmetoder och lärarstrategier i förskolan belyses genom att visa exempel på interaktionen mellan förskolebarnen och personalen. Genom att observera barn som tar del av språkbad i Finland under deras första tid i undervisningsprogrammet, har man kunnat visa att de mycket tidigt börjar använda svenska språket som tan- keverktyg och att de mångsidigt använder olika strategier för att nå sina kommunikativa syften. Så hur fungerar då den finska förskolan och hur kan man arbeta som språkbadspedagog?

Original languageUndefined/Unknown
Title of host publicationSvenska som andraspråk i förskolan
EditorsPolly Björk-Willén
PublisherNatur och kultur
Pages90–106
ISBN (Print)978-91-27-82274-0
Publication statusPublished - 2018
MoE publication typeA3 Part of a book or another research book

Keywords

  • Andraspråk
  • Förskola
  • Småbarnspedagogik
  • Språkbad
  • Språktillägnande

Cite this