Suomen luontotyyppien uhanalaisuus 2018. Luontotyyppien punainen kirja. Osa 2: Luontotyyppien kuvaukset

M. Reinikainen, T. Ryttäri, T. Kanerva, H. Kekäläinen, K. Koskela, P. Kunttu, M. Mussaari, Mikael von Numers, L. Rinkineva-Kantola, M. Sievänen, K. Syrjänen

Research output: Chapter in Book/Conference proceedingChapterScientific

Abstract

Luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnin loppuraportin toinen osa esittelee yhteensä 420 luontotyyppiä eli Luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnin loppuraportin toinen osa esittelee yhteensä 420 luontotyyppiä eli kaikki arvioinnissa mukana olleet luontotyypit ja myös kuusi uutena kuvattua, mutta vielä arvioimatta jätettyä (NE) meriluontotyyppiä. Mukana ovat myös säilyviksi (LC) ja puutteellisesti tunnetuiksi (DD) arvioidut luontotyypit. Kustakin luontotyypistä esitetään kuvaus, esiintymiskartta, valokuva sekä arviointituloksen perustelu. Luontotyyppien kuvauksiin on kirjattu muun muassa luonnehdinta luontotyypin ominaispiirteistä, maantieteellinen vaihtelu, liittyminen muihin luontotyyppeihin, esiintyminen Suomessa, uhanalaistumisen syyt ja tulevaisuuden uhkatekijät, luontotyypin tilan kehityssuunta, luontotyypin vastaavuus tärkeimpien säädöksissä turvattavien luontotyyppien kanssa sekä luontotyypin mahdollinen kuuluminen Suomen kansainvälisiin vastuuluontotyyppeihin. Loppuraportin ensimmäinen osa esittelee puolestaan luontotyyppien uhanalaisuuden arviointimenetelmän, arvioinnin tulokset ja perusteet sekä asiantuntijaryhmien laatimat toimenpide-ehdotukset. Koko maassa uhanalaisiksi arvioitiin 186 luontotyyppiä (48 % luontotyyppien lukumäärästä). Etelä-Suomessa uhanalaisten osuus (59 %) on selvästi suurempi kuin Pohjois-Suomessa (32 %). Arviointi toteutettiin vuosina 2016–2018 laajapohjaisissa asiantuntijaryhmissä. Luontotyyppien uhanalaisuus arvioitiin Suomessa toista kertaa. Arvioinnissa siirryttiin käyttämään kansainvälistä IUCN Red List of Ecosystems -menetelmää. Ensimmäisen ja toisen uhanalaisuusarvioinnin tulokset eivät ole suoraan vertailtavissa arviointimenetelmän muutoksen vuoksi. Tulosten perusteella voidaan kuitenkin tulkita, ettei luontotyyppien häviämisuhka ole vähentynyt.

Original languageUndefined/Unknown
Title of host publicationSuomen luontotyyppien uhanalaisuus 2018.
EditorsT. Kontula, A. Raunio
PublisherSuomen ympäristö
Pages
ISBN (Print)978-952-11-4819-4
Publication statusPublished - 2018
MoE publication typeB2 Part of a book or another research book

Cite this